Декларацията за информирано съгласие

Уважаеми колеги,

В изпълнение на Меморандум за сътрудничество, подписан между Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Български зъболекарски съюз, бяха инициирани и проведени работни срещи на страните и Софийска районна колегия, на които се разработи и прие „Декларация за информирано съгласие“ за нуждите на практикуващите лекари по дентална медицина.

Формата и съдържанието на декларацията съответстват в пълна степен на правната рамка и общите условия, в които се осъществяват правоотношенията между лекарите по дентална медицина и техните пациенти.

В случаите на сложно и/или скъпоструващо лечение всеки лекар по дентална медицина може да разшири съдържанието на декларацията в съответствие с конкретния случай.

Независимо, че законът допуска получаването на информирано съгласие от пациента и в устна форма, според общото мнение на представителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Български зъболекарски съюз, писмената форма на приетата „Декларация за информирано съгласие“ е препоръчителна във всички случаи на извършване на лечебно-диагностични медицински дейности за по-голяма гаранция както на пациента, така и на лекуващият го лекар по дентална медицина.

Във връзка с гореизложеното публикуваме като бланка приетата „Декларация за информирано съгласие“ за ползване от всички лекари по дентална медицина.

"Декларацията за информирано съгласие" може да свалите от Тук

"Декларация за извършване на детска дентална помощ" може да получите от офиса на РК на БЗС гр. Смолян.

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.