Декларацията за информирано съгласие

Уважаеми колеги,

В изпълнение на Меморандум за сътрудничество, подписан между Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Български зъболекарски съюз, бяха инициирани и проведени работни срещи на страните и Софийска районна колегия, на които се разработи и прие „Декларация за информирано съгласие“ за нуждите на практикуващите лекари по дентална медицина.

Формата и съдържанието на декларацията съответстват в пълна степен на правната рамка и общите условия, в които се осъществяват правоотношенията между лекарите по дентална медицина и техните пациенти.

В случаите на сложно и/или скъпоструващо лечение всеки лекар по дентална медицина може да разшири съдържанието на декларацията в съответствие с конкретния случай.

Независимо, че законът допуска получаването на информирано съгласие от пациента и в устна форма, според общото мнение на представителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Български зъболекарски съюз, писмената форма на приетата „Декларация за информирано съгласие“ е препоръчителна във всички случаи на извършване на лечебно-диагностични медицински дейности за по-голяма гаранция както на пациента, така и на лекуващият го лекар по дентална медицина.

Във връзка с гореизложеното публикуваме като бланка приетата „Декларация за информирано съгласие“ за ползване от всички лекари по дентална медицина.

"Декларацията за информирано съгласие" може да свалите от Тук

"Декларация за извършване на детска дентална помощ" може да получите от офиса на РК на БЗС гр. Смолян.

Кредит Усмивка - специализиран продукт за финансиране на дентални услуги!

Резултат с изображение за усмивка    Програма за целево финансиране на дентални услуги - Кредит “Усмивка” 

 

 

- Заплащане на лечение и процедури, оферирани от Денталната клиники.

-Преференциален лихвен процент  за пациентите на Денталната клиника.

-Превод на сумата необходима за лечението(процедурата) по сметка на Денталната клиника.

-Качествено и персонално банково обслужване на физически лица.

 

" Кредит Усмивка " - е специализиран продукт за финансиране на дентални услуги!

                          * Прозрачни и атрактивни лихвени условия за целия период на кредита Фиксиран лихвен процент за целия срок.

* Без изискване за поръчител

                                         * Възможност за одобрение и отпускане в рамките на един работен ден, ако отговаряте на изискванията на Банката.

* Възможност за ползване на 18 месеца частичен гратисен период за целия срок на кредита.

* Защита със застраховка Живот за срока на кредита.

* Възможност за допълнителна защита със застраховки Безработица и временна неработоспособност.

 

 

За повече информация и в случай , че възникнат въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:

GSM: 0879 82 81 80 - РК на БЗС гр.Смолян или в офиса на Районната Колегия!

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.