Последни тенденции в оформянето на ендодонското пространство

 

ПОСЛЕДНИ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЯНЕТО НА ЕНДОДОНТСКОТО ПРОСТРАНСТВО!

Лектор: Д-р Галя Вълчева 

 

ПРОГРАМА ЛЕКЦИОННА ЧАСТ!

 

Смолян, 21 ноември 2015 , Конферентна зала РИОСВ гр. Смолян

10.00 – 13.00

Създаване на оптимален ендодонтски достъп. Установяване и поддържане проходимост и гладък път на плъзгане на инструментите, като задължително условие за машинно оформяне на основните коренови канали. Връзка между дизайна на инструментите и конкретната анатомична ситуация. Миксиране на инструменти. Ротационни и реципрочни движения – предимства и недостатъци. Работа с минимален брой инструменти. Следващо поколение ендодонтски златен стандарт- PROTAPER  NEXT- ново усещане за сигурност, бързина и еластичност. PROTAPER D – за релечение – елиминиране и оформяне в една стъпка. Иригация и активация – характеристика на каналната стена за осигуряване херметичност на каналната заплънка. 3D обтуриране на кореноканалната система с Gutta core -  хомогенност, бързина и комфорт в съчетание с предвидими резултати.

 

Съвременни тенденции  при директните адхезивни възстановявания.Нови предизвикателства и  възможности !

Представяне на Ceram X One-нанокерамичен възстановителен материал.

Лектор:  Д-р  Галя Вълчева

 

14.00 – 16.00 

Представяне на Ceram One – нов нанокерамичен възстановителен материал. Предимства и възможност за работа.

Тестване манипуалативните качества на  SDR, Ceram X One, Palodent plus – най-новата матрична система на пазара, 

 

 

ПРОГРАМА ПРАКТИЧЕСКИ КУРС!

 

Смолян, 22 ноември 2015г.

 

ВАЖНО! / Мястото на провеждане на практическия курс допълнително ще бъде уточнено и своевременно ще бъдете уведомени !/

 

ПОСЛЕДНИ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЯНЕТО НА ЕНДОДОНТСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Лектор Доктор Галя Вълчева

 

Начало 10.00 

Създаване на оптимален ендодонтски достъп. Установяване и поддържане проходимост и гладък път на плъзгане на инструментите, като задължително условие за машинно оформяне на основните коренови канали. Връзка между дизайна на инструментите и конкретната анатомична ситуация. Миксиране на инструменти. Ротационни и реципрочни движения – предимства и недостатъци. Работа с минимален брой инструменти. Следващо поколение ендодонтски златен стандарт- PROTAPER  NEXT- ново усещане за сигурност, бързина и еластичност. PROTAPER D – за релечение – елиминиране и оформяне в една стъпка. Иригация и активация – характеристика на каналната стена за осигуряване херметичност на каналната заплънка. 3D обтуриране на кореноканалната система с Gutta core -  хомогенност, бързина и комфорт в съчетание с предвидими резултати.

 

Съвременни тенденции  при директните адхезивни възстановявания.Нови предизвикателства и  възможности !

Представяне на Ceram X One-нанокерамичен възстановителен материал.

 

Лектор -  доктор  Галя Вълчева

 

Представяне на Ceram One – нов нанокерамичен възстановителен материал. Предимства и възможност за работа.

Тестване манипуалативните качества на  SDR, Ceram X One, Palodent plus – най-новата матрична система на пазара.

 

Минимален брой участници – 10  работа върху фантом.

                                                     /местата за курса са ограничени/. 

 

Срок за записване: 13.11.2015 г./ петък /

 

     За информация и записване: 

GSM: 0879 82 81 08, 0301/ 6 52 81 - РК на БЗС гр. Смолян

Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции!

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че от 11.05.2013 г. е в сила „Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции”, приет с Наредба № 3 от 08.05.2013 г., издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ брой 43 от 14.05.2013 г.

С тази Наредба се отменя предишната Наредба № 39 от 2010 г.

Във връзка с това е необходимо да се запознаете с новата Наредба № 3, която е качена на сайта на Министерство на здравеопазването:

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=391&categoryid=5920 ,

както и на сайта на БЗС:

http://www.bzs.bg/

 

Препоръчваме Ви да прегледате профилактичните планове, изработени от Вас по старата Наредба № 39 и да ги актуализирате с разпоредбите на новата Наредба № 3 от 08.05.2013 г.

Целесъобразно би било, при изготвянето на плановете да се използват директно текстове от новата Наредба № 3 от 08.05.2013 г.

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.