НРД 2012 г. - Обеми и цени за дентална помощ!

 

Уважаеми колеги,

Тук можете да се запознаете с НРД 2012 г. ОБЕМИ И ЦЕНИ ЗА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ:

Договор за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между НЗОК и БЗС:

http://www.bzs.bg/documenti/DOGOVOR_BZS.doc

НРД за денталните дейности 2012 г. между НЗОК и  БЗС:

http://www.bzs.bg/documenti/NRD_2012_DD.doc

 

 

Он-лайн получаване на кредитни точки в рамките на продължаващото обучение на БЗС!

ХимикалВече е възможно он-лайн получаване на кредитни точки в рамките на продължаващото обучение на

Български Зъболекарски Съюз !

 

С удоволствие ви съобщаваме, че on-line списанието на БЗС, с адрес : www.journal.bzs.bg е с вече обновени рубрики, сред които е рубриката :

–  „ Продължаващо обучение ”,

Това е тестваща система, разработена с цел самооценка, може да бъде ползвана от всички лекари по дентална медицина, членове на БЗС, които желаят да получат съответните кредити в рамките на квалификационната програма на БЗС.

В рубриката „Продължаващо обучение”, където след акредитация ще бъдат публикувани обзорни статии от водещи специалисти в дадена област на денталната медицина, ще може да се запознаете с даден проблем и при желание, следвайки линка в края на обзора, да влезете в автоматичната тестваща система за самооценка.

За целта е необходимо да следвате последователно описаните по-долу стъпки по регистрация, тестване и принтиране на сертификат за участие при успешно попълнен тест.

След регистрация/желателно е да изписвате имената си на български, за да фигурират по-късно така и в сертификата/ може да стартирате теста, като следвате указанията, описани на страницата. При правилнорешаване на теста се активира опция „Принтиране” и вие вече може да „получите” сертификата си за участие в продължаващото следдипломно обучение на БЗС със съответните кредитни точки.

Участието е безплатно и при неуспешно решаване на теста можете да опитвате отново неограничен брой пъти.

 

Представеният в тази рубрика обзор е акредитиран и одобрен от Комисията по квалификация и акредитация (ККА) в рамките на квалификационната програма на БЗС.

! Статията носи на успешно попълнилият теста 4 кредитни часа.

Вие може да изчетете материала без да се регистрирате, но ако решите да получите съответните кредити и сертификат след регистрирането  е необходимо да решите правилно теста, съобразно указанията. Достъпът и участието е безплатно.

 

Желаем ви успешно решаване на теста!

 

 

 

 

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.