21 - и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС –15-17 ЮНИ 2023 г., гр. Бургас

21 - и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС –15-17 ЮНИ 2023 г., гр. Бургас

Международен конгресен център Бургас

 

 

 

21ят Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 15-17 юни 2023 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба. За участие в Денталната изложба заявки се подават към офиса на БЗС.

Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI).

В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.

За пореден път ще има и секция Постери.

 

Откриването на 21-ия Научен конгрес на БЗС ще се състои на 15.06.2023 г./четвъртък/ от 19:00 ч. в Морската градина, сцена „Охлюва“ и „Морско казино“.    

Научната част ще се проведе в Конгресен център – пристанище Бургас на 16 и 17.06.2023 г.

Регистрацията на участниците ще започне от 15.06.2023 г. /четвъртък/ 14:00 ч. – 18:00 ч. и от 08:00 ч.- 14:00 ч. на 16.06.2023 г. /петък/ в Конгресния център – пристанище Бургас.

   

УЧАСТИЕ В 21-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 15-17 ЮНИ 2023 г.,

 

 

 • Конгресна такса за редовни членове на БЗС – 200 лв. до 23.05.2023 г. Таксата включва участие в тържественото откриване, коктейл и участие в лекционната програма.
 • Конгресна такса след 23.05.2023 г. – 250 лв.
 • Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие.

Регистрацията се извършва в районните колегии на БЗС.

Таксата за участие в лекционната програма не включва предконгресния лекционен и практически курс!

 

 • Онлайн излъчване на научната програма – 160 лв. Регистрацията се извършва онлайн на сайта на БЗС.
 • Галавечеря – стойност на куверт 90 лв., до 300 участника. Краен срок за приемане на заявки – до изчерпване на местата. Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!

 

 

*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!

 

 ВАЖНО!  Такса правоучастие и куверт за галавечерята се събират от РК на БЗС – Смолян  и се правят поименни списъци на участниците.

 

 

            NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

 

 

Предконгресен лекционен и практически курс, организиран от БЗС и „ДентаТехника“, 15.06.2023 г. /четвъртък/, 11:00 ч. , зала на х-л „България“

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА МОСТОВЕ И КОРОНКИ НА МЯСТО  - ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛЕН ПОДХОД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕНТАЛНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ В СЪЩИЯ ДЕН

 

Д-Р КОНСТАНТИНОС СЕРГИС, ГЪРЦИЯ

 

Научете как можете да интегрирате вашия интраорален скенер TRIOS в ежедневната си дентална практика, следвайки плавен и предвидим работен процес. Планирайте лесен преход от аналогова към дигитална дентална медицина, като започнете постепенно, от лесни към по-сложни случаи, като използвате възможностите на  изкуствения интелект и чисто дигиталния работен процес. Научете как да сканирате, проектирате и изработвате корони и мостове в собствената си клиника с TRIOS DesignStudio. Проектирайте и фрезовайте или отпечатайте протетични възстановявания в на място.

 

След завършване на курса участниците ще могат да:

 • Сканират пациенти
 • Задават правилно поръчки
 • Избират различни протоколи за сканиране - съвети и трикове
 • Използват всички налични инструменти на софтуера TRIOS като TrimandLock
 • Сканират правилно оклузията – различни методи за сканиране на захапката
 • Анализират и оценяват резултатите от сканирането
 • Проектират свои собствени възстановявания
 • Отпечатат своите временни дизайни
 • Фрезоват възстановяванията

 

По време на курса участниците ще имат практически задачи и ще работят с интраорален скенер.

 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ – 25 ЧОВЕКА

 

Такса за участие в предконгресния лекционен и практически курс – 200 лв. платима по следната банкова сметка:

Юробанк България АД

Български зъболекарски съюз

IBAN: BG45BPBI79421043304407

BIC: BPBIBGSF

 

Като основание за банков превод се посочва: Участие в предконгресен курс

 

Таксата е отделна от таксата за участие в 21-я Научен конгрес на БЗС!

 

Записването за участие в предконгресния курс се извършва в офисана БЗС на имейл - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.(три имена, ЛПК), след представяне на копие на банковия документ за заплатена такса, както и данни за фактура (физическо или юридическо лице).

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА 21и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, 15-17.06.2023 г., гр. БУРГАС

PRELIMINARY PROGRAMME OF THE 20TH SCIENTIFIC CONGRESS OF BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION (BgDA), JUNE 15-17, 2023, BURGAS, BULGARIA

LIVE STREAMING OF THE LECTURES

WWW.BZS.BG

 

Дата

Х-л „България“

 

15.06.2023

четвъртък

11:00 ПРЕДКОНГРЕСЕН ЛЕКЦИОНЕН И ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

PRE-CONGRESS LECTURE AND PRACTICAL COURSE МОДЕРАТОР: ДОЦ. Т. УЗУНОВ

MODERATOR: ASSOC. PROF.  TODOR UZUNOV

 

Д-Р  КОНСТАНТИНОС СЕРГИС, ГЪРЦИЯ - ДЕНТАТЕХНИКА

-          Изработване на мостове и коронки на място - изцяло дигитален подход за изработване на дентални възстановявания в същия ден

DR. CONSTANTINOS SERGIS, GREECE - “DENTATEHNIKA”

-          In-house production of crowns and bridges - full digital workflow and same day theeth

 

 

 

Зала № 1„Форос“

Зала № 2 – „Бургас“

 

16.06.2023

петък

УТРИННА СЕСИЯ / AM SESSION

 

09:00 - 13:30  ПАНЕЛ ПРОТЕТИКА МОДЕРАТОР: ДОЦ. Т. УЗУНОВ

MODERATOR: ASSOC. PROF.  T. UZUNOV

 

Д-Р  КОНСТАНТИНОС СЕРГИС, ГЪРЦИЯ - ДЕНТАТЕХНИКА

-          Интраорално сканиране с TRIOS на сложни клинични случаи. Дигитална имплантология и протетична дентална медицина. От планирането до завършеното възстановяване.

DR. CONSTANTINOS SERGIS, GREECE - “DENTATEHNIKA”

-          Intraoral Scanning with TRIOS for challenging cases. Digital Implantology & Prosthodontics. From planning to execution.

ДОЦ. ТОДОР УЗУНОВ, ДОКТОР

-          Неснемаемо протезиране - от аналогови до дигитални решения

ASSOC. PROFF. TODOR UZUNOV

-          Fixed prosthetics - from analog to digital solutions

 

Д-Р ХРИСТИНА ГАЛЕВА

-          Дигитален отпечатък - от клиниката до лабораторията

DR. HRISTINA GALEVA

-          Digital impression - from clinic to the dental lab

 

Д-Р ИВА ДИМЧЕВА

-          Дигитална трансформация на денталния свят

DR. IVA DIMCHEVA

-          Digital conversion of the dental world

 

Д-Р ТОДОР БОГДАНОВ

-          Бъдещето на 3D принтирането и засилващата му се ролята в медицинската и денталната практика

DR. TODOR BOGDANOV

-          The future of 3D printing and its increasing role in medical and dental practice

 

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ / PM SESSION

 

14:00 - 17:30 ПАНЕЛ ЕНДОДОНТИЯ МОДЕРАТОР: ДОЦ. Е. РАДЕВА

MODERATOR: ASSOC. PROF.  E. RADEVA

 

ДОЦ. ЕЛКА РАДЕВА, ДМ

-          Многоетапно лечение на ендодонтската инфекция – клинични аспекти

ASSOC. PROF. ELKA RADEVA

-          Multi-visit treatment of endodontic infection – clinical aspects

 

Д-Р ДИМИТЪР КОСТУРКОВ

-          Ендодонтско лечение в едно посещение

DR. DIMITAR KOSTURKOV

-          Single visit root canal treatment

 

ДОЦ. СИЛВИЯ ДИМИТРОВА, ДМ, Д-Р БОГОМИЛ АНДОНОВ

-          Ендодонтско лечение – грешки и усложнения

ASSOC. PROF. SILVIA DIMITROVA, DR. BOGOMIL ANDONOV

-          Endodntic treatment – mishaps and complications

 

 

 

УТРИННА СЕСИЯ / AM SESSION

МОДЕРАТОР: ДОЦ. С. ДИМИТРОВА /  MODERATOR: ASSOC. PROF.  S. DIMITROVA

 

09:00 - 11:00 ДОЦ. МУСТАФА ГЮНДОГАР, ТУРЦИЯ, FDI  

-          Клинично ръководство за модерна ендодонтска  терапия

ASSOC. PROF. MUSTAFA GÜNDOĞAR, TURKEY, FDI   

-                  A clinical guide to modern root canal therapy   

11:00 - 11:35 ДОЦ. ЕЛКА РАДЕВА, ДМ - „САНДОЗ “  

-          Възможности за повлияване на болката и възпалението в денталната практика

ASSOC. PROF. ELKA RADEVA, “SANDOZ”

-          Opportunities to influence pain and inflammation in dental practice

 

11:35 – 13:00 Д-Р ГАБРИЕЛ ВИЛАВИСЕСИО РУИЗ, ПЕРУ

-          Предизвикателни ендодонтски случаи

DR. GABRIEL VILLAVICENCIO RUIZ, PERU

-          Highly complex endodontics

 

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ / PM SESSION МОДЕРАТОР: ДОЦ. Д. НЕЙЧЕВ

MODERATOR: ASSOC. PROF.  D. NEITCHEV

 

14:00 – 15:30 Д-Р ХАРАЛАМПОС КАЛАЙЦАКИС, ГЪРЦИЯ - ORAL B”

-          Връзката между пародонтита и системните заболявания. Промяна на парадигмата?

DR. CHARALAMPOS KALAITZAKIS, GREECE - “ORAL B”

-          The association between periodontitis and systemic diseases. Game changer?

 

15:30 – 16:05  ПРОФ. Д-Р, ВЛАДИМИР ПАНОВ, Д.М.Н., - „БЕРЛИН-ХЕМИ“

-          Вирусни инфекции на устната лигавица - симптоми и подходи за овладяване

PROF. DR. VLADIMIR PANOV DMD, PHD, DSC – BERLIN-CHEMIE

-          Viral infections of the oral mucosa – symptoms and therapeutic approaches

-           

16:05 – 17:05 Д-Р ЕМАНУИЛ ВАРДАС – ГРЪЦКА ДЕНТАЛНА АСОЦИАЦИЯ

-          Обновени протоколи за медикаментозно повлияване на челюстна остеонекроза  

DR. EMMANOUIL VARDASHELLENIC DENTAL ASSOCIATION

-          Updates on Medication related osteonecrosis of the jaw

 

 

                                                                                    

 

17.06.2023

събота

УТРИННА СЕСИЯ / AM SESSION

 

09:00 – 13:00 ПАНЕЛ - АСОЦИАЦИЯ „СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ“, (СДМ) МОДЕРАТОР: ДОЦ. К. КОЦИЛКОВ /  MODERATOR: ASSOC. PROF.  K. KOTSILKOV

 

09:00 – 9:45 Д-Р ГЕОРГИ ИЛИЕВ, ДМ, СДМ

-         Планиране на лечение в зоната за естетика

DR. GEORGI ILIEV, SDM

-         Treatment planning in the aesthetics zone

 

09:45 – 10:30 Д-Р ГАЛЕНА МАТЕЕВА, СДМ

-         Дигитален протокол при планиране на директни и индиректни възстановявания във фронта

DR. GALENA MATEEVA, SDM

-         Presentation title: Digital protocol for planning of direct and indirect frontal

 

10:30 – 11:30 ПРОФ. ДИМИТЪР ФИЛЧЕВ, ДМ

-         Ортодонтско-протетичен подход при лечение с алайнери

PROF. DIMITAR FILCHEV

-         Оrtho-prosthetic approach in treatment with aligners

 

11:30 – 13:00 Д-Р МИРЕЛА ФЕРАРУ, РУМЪНИЯ

-         Хармонизиране на усмивките при предизвикателни естетични лечения: пародонтално- протетичен подход

DR. MIRELA FERARU, ROMANIA

-         Harmonizing Smiles in Challenging Esthetic Treatments Perio – Prosthetic approach

 

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ / PM SESSION МОДЕРАТОР: ПРОФ. Л. АНДРЕЕВА

MODERATOR: PROF.  L. ANDREEVA

14:00 – 15:00 ДОЦ. ВАСИЛ СВЕЩАРОВР ДМ, ФДМ-СОФИЯ

-          „Съвременни аспекти в диагностиката и лечението на   темпоромандибуларните заболявания“

ASSOC. PROF. VASSIL SVECHTAROV

-          Modern aspects in the diagnosis and treatment of temporomandibular disorders

 

15:00 – 16:00 ПРОФ. ГЕОРГИ ТОМОВ, ДМ, ФДМ-ПЛОВДИВ

-          Заболяванията на оралната лигавица в ежедневната практика

PROF. GEORGI TOMOV

-          Oral mucosal diseases in daily practice

 

16:00 – 17:00 ПРОФ. Д-Р, ВЛАДИМИР ПАНОВ, Д.М.Н., ФДМ-ВАРНА

-          Геродонтология

PROF. DR. VLADIMIR PANOV DMD, PHD, DSC

-          Gerodontology

 

УТРИННА СЕСИЯ / AM SESSION

 

09:00 – 10:30 ПОСТЕРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ МОДЕРАТОР: НАУЧЕН КОМИТЕТ

POSTER PRESENTATIONS  MODERATOR: SCIENTIFIC COMMITTEE

 

МОДЕРАТОР: ПРОФ. М. АБАДЖИЕВ /  MODERATOR: PROF.  M. ABADJIEV

 

10:30 – 11:15 ИРЕНА СОКОЛОВА, АДМБ

-          Комуникацията - ключът към успешното управление на денталната практика

IRENA SOKOLOVA, ADMB

-          Communication: The Key to Successful Dental Practice Management

 

11:30 – 13:30 ПРОФ. Д-Р КЪРД БОЛЪН, БЕЛГИЯ - СПАРОУ МЕДИКЪЛ БГ

-          Свръхкъси импланти срещу костна аугментация : какво, защо, кога, къде и как?

PROF. DR. CURD BOLLEN, BELGIUM - “SPARROW MEDICAL BG”

-          Ultra-short implants vs bone grafting: what, why, when, where & how?

 

 

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ / PM SESSION МОДЕРАТОР: ПРОФ. С. ТОПАЛОВА

MODERATOR: PROF.  S. TOPALOVA

 

14:00 – 15:30 Д-Р АДЖАЙ ДЖУНЕДЖА, ИНДИЯ, СДМ

Керамични фасети: протоколи за минимална препарация и предсказуеми резултати

DR. AJAY JUNEJA, INDIA, SDM

Ceramic veneers: Protocols for minimal preparation and predictable bonding

 

15:30 - 16:30 ДОЦ. КАМЕН КОЦИЛКОВ, ДМ, СДМ

Пародонтално-протетичен подход в интердициплинарното лечение

ASSOC. PROF. KAMEN KOTSILKOV, SDM

Periodontal-prosthetic approach in interdisciplinary treatment

 

16:45 – 17:15 Д-Р МАНОЛ ИВЧЕВCOMPLETE DENTAL SOLUTIONSLTD.

-          3D функция в оклузията – ключ за ортодонтията

DR. MANOL IVCHEV -  COMPLETE DENTAL SOLUTIONS LTD.

-          3D Function in Occlusion. A Key for Orthodontics Objectives

Програма Шести Научен конгрес "Наука и практика-ръка за ръка"

 

ШЕСТИ НАУЧЕН КОНГРЕС„Наука и практика – ръка за ръка”

 

 

Факултет по дентална медицина – Пловдив съвместно с Районна колегия на Български зъболекарски съюз – Пловдив

21-23 април2023г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив

 

ПРОГРАМА

 21.04.2023г., петък

 

09:00-10:00  Регистрация

10:00-10:30  Откриване/музикално изпълнение

                         

ПАНЕЛ ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ПАРОДОНТОЛОГИЯ

 

10:30-12:00 Д-р Стефано Трасарти – „Нов подход при използването наOsstell: ISQ (коефициентинастабилностнаимпланта) като ръководещ принцип при имплантологичното лечение“.

 

12:00-13:30  Постерна сесия

 

13:30-14:00  Обедна почивка

 

14:00-14:45  Доц. Елица Деливерска – „Основни концепции в денталната имплантология. Оценка на риска и стратегии за лечение“

 

14:45-15:00  Търговска презентация

 

15:00-16:30   Доц. Уилям Папайоану – „Какво знаем за халитозата и важността на нейната връзка с пародонталното заболяване?“

 

16:30-16:45  Търговска презентация

 

16:45-17:30  Доц. Благовеста Янева – „Съвременни протоколи на нехирургично пародонтално лечение - GuidedBiofilmTherapy“

 

17:30-18:30  Проф. ЕленаФиркова „Ръчни или електрически четки – има ли значение за пародонталното здраве?“

 

18:30              Коктейл (Фоайе  на ФДМ)

 

 

22.04.2023г., събота

 

ПАНЕЛ ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ОРТОДОНТИЯ

 

 

09:00-10:30   Доц. СотирияГизани – „Мениджмънт на кариеса в ранна детска възраст“

 

10:30-10:45  Търговска презентация

 

10:45-11:30  Проф. Ани Белчева – „Зъбен кариес в детска възраст - превенция и лечение“

 

11:30-13:00  Проф.Тугба Тюрк – „Регенерацията: ендодонтия от следващо поколение“

 

13:00-13:30  Обедна почивка

 

13:30-14:15 Доц. Грета Йорданова - „Иновации в ортодонтската практика“

 

14:15-14:30 Търговска презентация

 

14:30-16:00 Проф. Селджук Баса – „Естетични съображения при ортогнатната хирургия“

 

16:00-16:15  Търговска презентация

 

16:15-17:00 Д-р Юксел Алев–„UxLSystem – нови подходи в максиларната експанзия“

 

 

Организаторите си запазват правото на промени!

 

МЕРОПРИЯТИЕТО Е АКРЕДИТИРАНО ПО ПМОЛДМ НА БЗС С 16 КРЕДИТА!

 

Информация за участие в Конгреса:

Ани Енева: тел.: 032/630 618, 0885/650 641;еmail: ssbplovdiv@abv.bg

Такса за онлайн излъчване – 120 лв.

За членове на РК на БЗС – Пловдив, присъстващи на място– без такса правоучастие.

За студенти, присъстващи на място – без такса правоучастие.

За ЛДМ с второ членство в РК – Пловдив, присъстващи на място – 30 лв.;

За членове на други регионални колегии, присъстващи на място – 60 лв. по следната банкова сметка:

Банка ДСК, клон гр. Пловдив

BIC: STSABGSF

IBAN: BG61STSA93000002615567

Титуляр: РК на БЗС – гр. Пловдив,

както и можете да я заплатите чрез виртуалния ПОС терминал на РК на БЗС – Пловдив / намира се в сайта: http://rkplovdiv-bzs.com/ с дебитна или кредитна карта.

Моля да имате предвид, че ако заплащате такса за няколко човека чрез една дебитна или кредитна карта, е необходимо да го направите последователно за всеки поотделно – с трите имена, ЛПК и имейл.

 

ВАЖНО: Записването за всички участници / с такса или без такса /, става ЕДИНСТВЕНО чрез сайта на РК на БЗС – Пловдив http://rkplovdiv-bzs.com чрез бутона, който ще видите:

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ШЕСТИ НАУЧЕН КОНГРЕС "НАУКА И ПРАКТИКА - РЪКА ЗА РЪКА".

 

 Моля да имате предвид, че конгресът ще бъде присъствен, с богата търговска изложба в петък и събота, със заявили участие повече от 20 утвърдени в денталния бранш фирми. Максималният обем от кредити за мероприятието ще се предоставя срещу чекиране с членската карта и в деня на регистрацията, и в събота.

 В петъчния ден, от 18.30 часа, Ви каним на традиционния коктейл, който ще се състои на 2-ия етаж, във фоайето пред катедра „Ортодонтия“ и прилежащата тераса до него.

 Ще се радваме да се видим на живо.

 За тези, които не успеят да дойдат на място, е предвидена възможност за онлайн участие в конгреса с необходимото проследяване по време за прослушани лекции.

                       

23.04.2023г., неделя

 

10:00-17:00  

Биокерамика – преминаване в четвъртото измерение“ с водещи доц. д-р Весела Стефанова, дм и д-р Костадин Жеков, дм.

Място на провеждане – фантомна зала катедра ОЗЕ ет. 1.

Минимален брой участници – 3, максимален брой участници – 6.

Могат да участват и студенти от 6-ти курс.

Такса участие за ЛДМ – 700 лв., за студенти – 550 лв.

КУРСЪТ Е АКРЕДИТИРАН!

 

10:00-17:00 

„Приложение на МТА базирани материали при трудни ендодонтски случаи“ с водещ д-р Костадин Георгиев, дм

Място на провеждане – семинарна зала ет. 1 и клинична зала катедра ОЗЕ ет. 3.

Минимален брой участници – 3, максимален брой участници – 10.

Могат да участват и студенти - до трима.

Такса участие за ЛДМ – 500 лв., за студенти – 350 лв.

КУРСЪТ Е АКРЕДИТИРАН!

 

За повече информация, регистрация и записване за практическите курсове:https://centerpodem.com

 

 

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.