Проверка на номера на актуална здравноосигурителна книжка на ЗОЛ!

Уважаеми колеги,

 

Информираме ви, че са зачестили случаите на отчетени дентални дейности на ЗОЛ с вписани в амбулаторния лист номер на анулирана здравноосигурителна книжка  или вписани дентални дейности в анулирани книжки.

Изпълнителите на дентална помощ могат да се възползват от предоставената им възможност с чл.86, ал.5 от НРД за дентални дейности за 2016 г. , както и в НРД за дентални дейности за 2017 г. и да проверяват чрез предоставената електронна услуга от НЗОК номера на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на същото ЗОЛ за текущата календарна година!

 

Непотърсените здравноосигурителни книжки от ЗОЛ следва да бъдат върнати в РЗОК, тъй като голяма част от тях са анулирани!

 

Проверка на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на ЗОЛ за текущата календарна година може да направите на:

 

 

Към портала на НЗОК за проверка: https://pis.nhif.bg/main

 

 

Методично указание за издаване на медицински бележки на ученици

Уважаеми колеги,

 

Методичното указание и образец " Медицинска бележка" във връзка с издаването на медицински бележки на ученици  може да намерите на :

 

Изтегли:

 

http://www.rzi-smolyan.com/news_pic/med_belezka.pdf

 

 

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.