Трета дейност за ЗОЛ над 18 години!

Уважаеми колеги,

 

Информираме Ви, че на 31.08.2016 г. бе разписан Договор за изменение и допълнение на НРД 2016 г. за дентални дейности, касаещ включване на допълнителна трета дейност ( екстракция или обтурация ) за здравно осигурени лица (ЗОЛ) над 18 години за периода 01 септември 2016 г. до 31 декември 2016 г.

Договорът за изменение и допълнение на НРД 2016 г. е публикуван на официалната уеб-страница на БЗС - www.bzs.bg (секция " Новини" и секция " НРД").

Съвместно указание между НЗОК и БЗС за прилагане на НРД 2016 за ДД.

Указанието в във връзка с предоставената възможност от НЗОК за дистанционно отчитане и обмен на информация между изпълнителите на ИДП и РЗОК на фактури, спецификации, отчети и информация за обработените в информационната система на НЗОК електронни отчети на ИДП и в изпълнение на чл. 112, ал. 3 от НРД 2016 г. за денталните дейности, са определени видовете електронни подписи, с които се подписват и подават през портала на НЗОК или чрез WEB услуга електронните финансовите отчетни документи на лекарите по дентална медицина ( PDF файл).

Указанието можете да видите ТУК:

 

 rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Ukazanie%20mejdu%20NZOK%20i%20BZS%20za%20prilagane%20na%20NRD%202016_KEP_25_08_2016.pdf

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Условията по т. 3 от групова практика за първична дентална помощ и по т. 3 от групова практика за специализирана дентална помощ по отношение на вида електронен подпис важат до изтичане на валидността на съответния персонален КЕП, като след това се използва професионален КЕП.

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.